Käyttöehdot

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ WWW-SIVUSTOA TAI MUITA HERBALIFEN WWW-SIVUJA tai OSTAT HERBALIFEN TUOTTEITA JA PALVELUJA.

Tämä sopimus (jäljempänä "Sopimus") on Herbalife International of American, kotipaikka Nevada ("Yhtiö" tai "me" ), ja sinun välisesi. Sopimuksessa määritetään ne lailliset ehdot ja määräykset, jotka koskevat tämän sivuston ja muiden Herbalifen www-sivustojen käyttöä, Herbalifen tuotteiden ja palveluiden käyttöä sekä Herbalifen liiketoimintamahdollisuutta (jäljempänä yhdessä "Tuotteet"). Lisäksi tässä sopimuksessa kerrotaan, miten Herbalife-jälleenmyyjäksi voi ryhtyä.

Käyttämällä mitä tahansa Herbalifen www-sivua tai -sivuja (jäljempänä "Sivusto") sekä niillä olevia tietoja, dataa, tekstiä, ohjelmistoja, kuvia, ääniä ja muuta materiaalia (jäljempänä "Sisältö") ja käyttämällä tai hankkimalla minkä tahansa muun Tuotteen ilmaiset hyväksyväsi tämän Sopimuksen, mikä velvoittaa sinut noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä.

Jos olet tyytymätön Sivustoon tai muihin Tuotteisiin, voit vaikuttaa asiaan vain lopettamalla Sivuston tai muiden Tuotteiden käytön niiltä osin kuin tämän Sopimuksen kohdassa kuusi (Herbalifen asiakastakuu) ei muuta selvästi sanota.

1. MUUTOKSET

Varaamme oikeuden milloin tahansa:

 • Muuttaa tämän Sopimuksen määräyksiä ja ehtoja;
 • parantaa, lisätä tai muokata Sivustoa tai muita Tuotteita tai mitä tahansa Sivuston ja muiden Tuotteiden osaa tai lopettaa ne milloin tahansa oman harkintamme mukaan.

Kaikki tämän Sopimuksen muutokset astuvat voimaan välittömästi ilmoituksesta, joka voidaan toimittaa sähköpostilla tai ilmoituksella Sivustossa (jäljempänä "Ilmoitus"). Käyttäessäsi Sivustoa tai muita Tuotteita tällaisen Ilmoituksen jälkeen ilmaiset hyväksyväsi kyseiset muutokset. Käy tämä Sopimus ajoittain läpi varmistaaksesi, että tunnet sen uusimman version.

Voimme parantaa ja muokata Sivustoa ja muita Tuotteita tai lopettaa ne yksipuolisella päätöksellä. Kaikki parannukset, lisäykset tai muutokset Sivustoon tai muihin Tuotteisiin ovat tämän Sopimuksen alaisia.

2. KÄYTTÖ

Sinulla täytyy olla pääsy Internetiin, ja sinun tulee maksaa kaikki Internetin käyttöön liittyvät maksut voidaksesi käyttää Sivustoa. Lisäksi sinulla tulee olla tarpeelliset laitteet ja välineet Internetin käyttöä varten. Olet ja tulet olemaan yksin vastuussa kaikkien laitteistojen, ohjelmistojen ja puhelinpalvelujen (kaapeli- tai muu) sekä tietokoneesi Internet-yhteyspalvelujen ostamisesta, liittämisestä, asentamisesta, lataamisesta, toimimisesta ja ylläpidosta sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista. Olet yksin vastuussa tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen tarkistamisesta tietokonevirusten ja muiden mahdollisten ongelmien varalta, ennen kuin käytät niitä. Meillä ei ole vastuuta eikä velvollisuutta minkään sellaisten virheiden tai puutteiden suhteen, jotka liittyvät laitteistosi tai ohjelmistojesi toimintaan.

3. KELPOISUUS

Vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias. Herbalife-tuotteita ja Herbalife-liiketoimintamahdollisuutta ei voi tarjota, toimittaa tai myydä muissa maissa kuin niissä, jotka Herbalife on ennalta hyväksynyt. Herbalife laajentaa myyntiään uusille markkinoille koko ajan, joten tarkista muutokset ajoittain.

4. ITSENÄISET HERBALIFE-JÄLLEENMYYJÄT

Herbalife-tuotteita ja -palveluja myy itsenäisten Herbalife-jälleenmyyjien verkosto. Voit ostaa Herbalifen tuotteita ja palveluita, vaikka et olisikaan itsenäinen jälleenmyyjä. Jos olet kuitenkin kiinnostunut ryhtymään itsenäiseksi Herbalife-jälleenmyyjäksi, soita Herbalifeen numeroon 09 7251 9555.

5. ITSENÄISTEN HERBALIFE-JÄLLEENMYYJIEN WWW-SIVUSTOT

Itsenäisillä Herbalife-jälleenmyyjillä voi olla omat www-sivut. Jokaisen itsenäisen Herbalife-jälleenmyyjän velvollisuus on varmistaa, että hänen www-sivustonsa sisältö on asianmukainen ja täysin Herbalifen sääntöjen, periaatteiden ja käytäntöjen mukainen, mukaan lukien Herbalifen toimintaohjeet ja jakelukäytännöt, Herbalifen Yhdysvaltain Internet-, asiakashankinta- ja postimyyntisäännöt, sekä kaikki sovellettavat liitto- ja osavaltiokohtaiset säännöt ja säännökset. HERBALIFE EI OTA MITÄÄN VASTUUTA ITSENÄISTEN JÄLLEENMYYJIEN WWW-SIVUSTOISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ SEURAAMUKSISTA.

6. HERBALIFEN ASIAKASTAKUU

Herbalife takaa Herbalifen nimellä merkittyjen tuotteiden laadun ja vakuuttaa, että sen valmistuttamat tuotteet vastaavat kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuoreus- ja puhtausvaatimuksia. Olemme vakuuttuneita, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä tuotteisiimme kaikin tavoin. Jos vähittäisasiakas ei kuitenkaan jostakin syystä ole täysin tyytyväinen Herbalife-jälleenmyyjältä ostamaansa Herbalife-tuotteeseen, hän voi vaatia jälleenmyyjältä hyvitystä kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä päivästä, kun hän on saanut tuotteen. (Wyomingissä asuviin asiakkaisiin voidaan soveltaa yli 30 päivän palautusoikeutta.) Asiakasta pyydetään palauttamaan tuote tai sen käyttämätön osa jälleenmyyjälle, jolta asiakas on tuotteen ostanut. Jälleenmyyjän on tarjottava asiakkaalle Herbalife-tuotteita palautetusta tuotteesta maksetun koko hinnan arvosta tai tuotteen ostohinnan palautusta kokonaisuudessaan. Tätä takuuta rajoittavat vain joissakin tuotteissa olevat tai niiden pakkauksiin mukaan liitetyt erityistakuuehdot, eikä takuu koske tuotteita, joita on tarkoituksella vahingoitettu tai käytetty väärin.

7. TIEDOT JA YKSITYISYYS

Kun luovutat tietojasi Sivustoon, lupaat, että antamasi pyydetyt tiedot ovat virheettömät, ajankohtaiset ja täydelliset. Yksityisyyden suojaa koskevien periaatteidemme mukaan voimme luovuttaa Sivuston kautta tai muulla tavoin sinusta saamiamme tietoja kolmansille osapuolille. Lisätietoja saat yksityisyyden suojaa koskevista periaatteistamme. Muutokset yksityisyyden suojaa koskeviin periaatteisiin astuvat voimaan välittömästi Ilmoituksesta. Käyttämällä Sivustoa tai muita Tuotteita tällaisen Ilmoituksen jälkeen ilmaiset hyväksyväsi muutokset. Tarkista yksityisyyden suojan periaatteet ajoittain varmistaaksesi, että tunnet sen uusimman version.

8. KÄYTTÄJÄN VASTUU

Vastaat kaikesta meille lähettämästäsi aineistosta.

Sivuston ja muiden Tuotteiden sekä Sivustosta tai muista Tuotteista saatujen tietojen käyttäminen seuraaviin tarkoituksiin on kielletty:

 • toisen käyttäjän Sivuston tai muiden Tuotteiden käytön häiritseminen;
 • kaikenlainen laiton toiminta;
 • alaikäisten tahallinen houkutteleminen tai vahingon tuottaminen alaikäiselle;
 • oman henkilöllisyytesi tai itseesi liittyvien yhteyksien esittäminen väärin;
 • Sivuston tai muiden Tuotteiden tai niiden osien muokkaaminen, soveltaminen, alilisensoiminen, kääntäminen, myyminen, takaisinmallintaminen tai purkaminen;
 • tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden omistusoikeusilmoitusten muuttaminen tai poistaminen;
 • Sivuston tai muiden Tuotteiden "kehystäminen", "peilaaminen" tai "syvälinkittäminen" ilman kirjallista lupaamme; tai
 • sellaisen sivun tai sivuston linkittäminen millekään Sivuston tai muiden Tuotteiden sivulle, jolla viitataan jonkin aineen parantaviin tai terveyttä edistäviin vaikutuksiin riippumatta siitä, tuotammeko, markkinoimmeko, myymmekö tai jakelemmeko kyseistä ainetta.

9. SIVUSTOSSA ANNETTUJEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KÄYTTÖ

Käyttäessäsi Sivustosta tai muista Tuotteista tai niiden välityksellä saamaasi sähköpostiosoitetta sitoudut olemaan siirtämättä kenellekään henkilölle tai kohteelle seuraavaa:

 • laitonta, vilpillistä, uhkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, karkeaa, törkeää, siveetöntä, vahingollista, ahdistavaa, moraalitonta, toisen yksityisyyttä loukkaavaa; tai vihamielistä, rodullisesti, etnisesti tai muulla tavoin kyseenalaista, salassapitosopimuksen alaista; tai meidän tai kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia loukkaavaa sisältöä;
 • ei-julkisia tietoja mistään yhtiöstä;
 • liikesalaisuuksia; tai
 • tietokonekoodeja, -tiedostoja tai -ohjelmia (esimerkiksi tietokonevirusta), jotka on suunniteltu häiritsemään, hävittämään tai vaarantamaan turvallisuutta tai haittaamaan minkä tahansa laitteen toimintaa. Roskapostin lähettäminen on ankarasti kielletty. Tässä yhteydessä roskaposti määritellään viestin lähettämiseksi pyytämättä henkilölle, yhteisölle, uutisryhmiin, keskusteluryhmiin, sähköpostilistoille tai muille ryhmille tai listoille, jollei tähän ole saatu sähköpostin vastaanottajalta ennalta suostumusta, joka selvästi ilmaisee luvan lähettää sähköpostiviestejä hänelle tai heille, tai jollei sähköpostin vastaanottajaan ole jo ennalta solmittu liikesuhteita tai henkilökohtaisia suhteita. JOS SAAT ROSKAPOSTIA JOLTAKULTA HERBALIFE-TUOTTEITA MYYVÄLTÄ TAI -LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUTTA ESITTELEVÄLTÄ, OTA MEIHIN VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ, JOTTA VOIMME RYHTYÄ TARVITTAVIIN TOIMENPITEISIIN.
 • Väärien tunnisteiden käyttö sähköposteissa sekä Herbalifeen ja/tai sen tuotteisiin ja palveluihin liittyvien sähköpostien väärentäminen, muokkaaminen tai muuttaminen on kielletty.
 • Jos henkilö tai yhteisö ilmoittaa, että ei halua saada sähköpostia, lupaat olla lähettämättä sähköpostia tällaiselle henkilölle tai yhteisölle. Jos henkilö ensin ilmoittaa haluavansa vastaanottaa sähköpostia mutta myöhemmin pyytää lopettamaan sähköpostin lähettämisen, sinun on toimittava hänen pyyntönsä mukaan.
 • Herbalife kieltää osallistumisen mihinkään edellä mainittuihin toimintoihin käyttämällä toisen palveluntarjoajan palvelua, jälleenlähettäjää tai muullakaan tavoin.

10. OMISTUSOIKEUS

Tämä Sivusto ja muut Tuotteet sekä tämän Sivuston ja muiden Tuotteiden käyttämät ohjelmistot sisältävät tietoa, jota suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuuslait, palvelumerkit, patentit ja/tai muut omistusoikeutta koskevat oikeudet ja lait (yhdessä "Immateriaalilait"). Myös Sivuston tai muiden Tuotteiden sekä sponsorimainosten sisältö, sekä Sivuston tai muiden Tuotteiden kautta esitettyjen tai mainostajien esittämien tietojen sisältö on immateriaalilakien suojaamaa. Lupaat olla muuttamatta, vuokraamatta, lisäämättä, lainaamatta, myymättä, jakelematta tai luomatta Sivustoon tai muihin Tuotteisiin perustuvia kokonaisia tai osittaisi jäljennöksiä, jollet ole saanut meiltä kirjallista lupaa tehdä niin.

11. OMISTUS JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

©2003 Herbalife International of America, kaikki oikeudet pidätetään. Herbalife International of America omistaa Sivuston ja/tai muut Tuotteet ja käyttää niitä yhdessä muiden kanssa tekemiensä sopimusten mukaan. Sivuston tai muiden Tuotteiden materiaalia ei saa kopioida, jälleentuottaa, uudelleenjulkaista, ladata, lähettää tai jakaa ilman kirjallista ennakkolupaamme. Sivuston tai muiden Tuotteiden sisältämää materiaalia ei saa muokata, eikä mitään materiaalia saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tiedostat, että et voi saada immateriaaliaineiston omistusoikeuksia käyttämällä Sivustoa tai muita Tuotteita.

Myönnämme sinulle rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-luovutettavan luvan käyttää Sivuston sisältöä niin, että voit tarkastella Sivustoa tai muita Tuotteita Internetissä. Edellä mainitun luvan mukaisesti Sivuston tai muiden Tuotteiden tai Sisällön kopioiminen väliaikaisesti tai pysyvästi millään tavoin tai mihinkään tarkoitukseen on kielletty. Mitkään sisällön oikeudet eivät siirry sinulle. Varaamme itsellemme kaikki Sisältöä koskevat omistus- ja muut oikeudet. Sivuston tai muiden Tuotteiden ohjelmisto-osien myyminen, jälleenmyyminen, takaisinmallintaminen, jäljentäminen, purkaminen ja muunlainen kääntäminen luettavaan muotoon on kielletty. Sivuston ja muiden Tuotteiden osittainenkin siirtäminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Herbalife, logomme ja yhtiön tuottamien, markkinoimien, myymien ja jakelemien tuotteiden nimet ovat tavara- tai palvelumerkkejä, jotka kuuluvat Herbalife International of America, Inc:ille tai sen tytäryhtiöille. Kaikki muut tavara- ja palvelumerkit sekä logot, joita käytetään Sivustossa tai muissa Tuotteissa, ovat omistajilleen kuuluvia tavara- ja palvelumerkkejä sekä logoja.

12. IDEOIDEN LUOVUTTAMINEN

Jos luovutat meille ideoita, ehdotuksia tai kertomuksia, meillä on oikeus käyttää luovuttamaasi aineistoa veloituksetta sopivaksi katsomallamme tavalla esimerkiksi Internetissä. Voit liittää ideoita ja materiaalia tähän Sivustoon vain, jos olet hankkinut asianmukaiset tekijänoikeudet ja muut luvat tällaisen materiaalin liittämiseen ja siihen, että voimme käyttää tällaista materiaalia rajoituksetta. Sitoudut olemaan rikkomatta tai loukkaamatta kolmansien osapuolten oikeuksia, joihin lukeutuvat mm. kaikki yksityisyysoikeudet, julkaisuoikeudet sekä immateriaali- ja omistusoikeudet, kuten tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet.

13. KERTOMUKSET

Ihmisten Sivustossamme tai muissa Tuotteissamme kertomat tarinat kuvastavat heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan ja ovat siten esimerkinomaisia eivätkä välttämättä tyypillisiä.

14. LINKIT

Voimme tarjota linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin ja lähteisiin. Se ei tarkoita, että tukisimme tällaisen linkin kautta saatavaa tietoa, tuotetta tai palvelua. Koska emme pysty kontrolloimaan kolmansien osapuolten Internet-sivustoja tai lähteitä, emme ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten Internet-sivustojen tai lähteiden sisällöstä tai sisällön luotettavuudesta.

15. VIRHEET

Vaikka pyrimme varmistamaan Sivuston ja muiden Tuotteiden luotettavuuden , emme takaa Sivuston tai muiden tuotteiden virheettömyyttä tai eheyttä. Jos uskot löytäneesi virheen Sivustossa tai muissa Tuotteissa, ota yhteys numeroon 09 7251 9555 ja anna mahdollisuuksien mukaan virheen kuvaus, sen URL-osoite ja omat yhteystietosi. Teemme asian selvittämiseksi kaiken, mitä voi kohtuudella edellyttää.

16. VASTUUVAPAUSLAUSEKE ; VASTUUN RAJOITUKSET

Käyttämällä Sivustoa tai muita Tuotteita hyväksyt samalla seuraavat ehdot:

 • Sivusto ja muut Tuotteet tarjotaan "sellaisinaan" ja "saatavuuden mukaan". Emme anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta esimerkiksi niiden soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai mihinkään tiettyyn tarkoitukseen tai niiden loukkaamattomuudesta, jollei sitä ole erikseen mainittu tämän sopimuksen Herbalifen asiakastakuu -kohdassa.
 • Emme anna takuuta siitä, että (i) Sivusto tai muut Tuotteet vastaavat odotuksiasi; (ii) Sivusto tai muut Tuotteet ovat jatkuvat, ajan tasalla, turvalliset tai virheettömät; (iii) Sivuston tai muiden Tuotteiden käytöstä voi saada tietynlaisia tai varmoja tuloksia; tai että (iv) Sivustossa tai muissa Tuotteissa olevat virheet korjataan.
 • Käytät Sivustoa tai muita Tuotteita omalla riskilläsi. Neuvojen, lausuntojen tai mielipiteiden perusteella ei pidä tehdä tärkeitä henkilökohtaisia, terveydellisiä, oikeudellisia tai taloudellisia päätöksiä. Käänny asiantuntevan ammattilaisen puoleen, kun tarvitset neuvoja itseäsi koskevissa kysymyksissä. Olet yksin vastuussa itsellesi tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu suoraan tai epäsuoraan Sivustosta tai muista Tuotteista lataamastasi tai saamastasi materiaalista. Emme ole vastuussa vahingoista tai haitasta, joka johtuu viruksista tai muusta vahingollisesta materiaalista.
 • Emme anna mitään suosituksia tai takuita itsenäisten jälleenmyyjien Internet-sivustoista esimerkiksi soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai muuhun tarkoitukseen. Tällaisiin suosituksiin tai takuisiin itsenäisten jälleenmyyjien Internet-sivustoilla ei pidä luottaa.
 • Kaikkiin lisätakuisiin on saatava Yhtiön kirjallinen hyväksyntä.

Et voi pitää meitä, virkailijoitamme, johtajiamme, työntekijöitämme, agenttejamme, valtuutettujamme, edustajiamme, itsenäisiä jälleenmyyjiämme tai tavarantoimittajiamme vastuussa mistään seuraavista syistä johtuvasta suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, erityisestä, välillisestä tai korvausvahingosta (kuten voittojen, liikearvon tai tiedon menetyksestä), vaikka olisimme saaneet tietää, että tällainen menetys voi tapahtua:

 • et ole päässyt käsiksi rekisteröintitietoihisi;
 • Herbalife-jälleenmyyjänä toimiminen;
 • Sivuston käyttö tai kyvyttömyys käyttää niitä tai muiden tuotteiden osto tai käyttö tai kyvyttömyys käyttää niitä;
 • luvaton pääsy sinua koskeviin tietoihin tai tapahtumiin tai niiden luvaton muuttaminen; tai
 • Sivustoon tai muihin Tuotteisiin liittyvän kolmannen osapuolen toiminta.

Täten luovut kaikista vaatimuksista tällaisten vahinkojen suhteen, perustuivatpa ne sopimukseen, rikkomukseen tai muuhun syyhyn, vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sovellettavan lainkäyttöalueen mukaan tämän osion jotkin rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

17. VAHINGONKORVAUKSET

Sitoudut turvaamaan, puolustamaan ja säästämään meitä, virkailijoitamme, johtajiamme, henkilöstöämme, agenttejamme, valtuutettujamme, itsenäisiä jälleenmyyjiämme ja edustajiamme kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, menetyksiltä, kuluilta (kuten asianajokustannukset) ja muilta kustannuksilta, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan seuraavista tekijöistä tai liittyvät niihin millään tavoin:

 • omat toimesi tai laiminlyöntisi liittyen Sivustoon tai muihin Tuotteisiin;
 • jonkun muun sinun käyttäjäoikeudellasi toimineen toimet tai laiminlyönnit liittyen Sivustoon tai muihin Tuotteisiin;
 • Sivustoon tai muihin Tuotteisiin liittyvät ostosi tai niiden käyttö tai sinun käyttäjäoikeudellasi toimineen muun henkilön Sivustoon tai muihin tuotteisiin liittyvät ostot tai niiden käyttö;
 • tämän sopimuksen minkä tahansa kohdan rikkominen;
 • väitteet, että meille annettu tai välitetty tai Sivuston tai muiden Tuotteiden kautta välitetty materiaali rikkoo tai muulla tavalla loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta immateriaalioikeutta tai muita oikeuksia; ja/tai
 • minkään osapuolen oikeuksien rikkominen, kuten kunnianloukkaus, halventaminen, julkisuuskuvan oikeuden loukkaus, vahingonteko sekä immateriaalioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien loukkaaminen.

Jos me teemme vahingonkorvausvaatimuksen, lupaat olla tekemättä asiaan liittyviä sopimuksia tai hyväksymättä sovitteluja, jollet saa siihen meiltä kirjallista lupaa.

18. LAKKAUTTAMINEN; MUOKKAUKSET

Voimme milloin hyvänsä ja mistä syystä hyvänsä evätä ja lakkauttaa pääsysi Sivustoon tai muihin Tuotteisiin sekä niiden käytön. Voimme milloin hyvänsä ja mistä syystä hyvänsä muokata Sivustoa tai muita Tuotteita kokonaan tai osittain tai lopettaa niiden ylläpitämisen ilmoittamatta. Osapuolten oikeus lopettaa toiminta ei ole ilmoitusvelvollisuuden alainen. Et voi pitää meitä vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta, satunnaisesta, määrätystä, välillisestä tai maksuluonteisesta vahingosta, joka johtuu siitä, että olemme muokanneet Sivustoa tai muita Tuotteita, lakkauttaneet ne tai evänneet pääsysi Sivustoon tai muihin Tuotteisiin.

19. YHDYSVALTAIN LAKI

Jos käytät Sivustoa tai muita Tuotteita muualta käsin kuin Yhdysvalloista, sinun on noudatettava paikallisia lakeja jos ja siinä määrin kuin ne ovat sovellettavissa.

Kaikki Sivustossa tai muissa Tuotteissa käytetyt ohjelmistot ovat Yhdysvaltain vientilainsäädännön alaisia. Näitä ohjelmistoja ei saa ladata tai muuten viedä tai jälleenviedä (i) Kuubaan, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai mihinkään maahan (tai niiden kansalaiselle tai asukkaalle), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -listalla olevalle tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Table of Deny Orders -listalla olevalle. Lataamalla ja käyttämällä näitä ohjelmistoja vakuutat, että sijaintisi ei ole mainituissa maissa, et ole mainituilla listoilla etkä ole minkään mainitun maan määräysvallan alainen, asukas tai kansalainen.

Varaamme oikeuden oman harkintamme mukaan koska tahansa rajoittaa Sivuston tai muiden Tuotteiden saatavuutta henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai lainkäyttöalueelle.

20. MUUT MÄÄRÄYKSET

Tähän sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja (Kalifornian lakiristiriitoja koskevia periaatteita huomioimatta). Sinun ja meidän väliset riidat ratkaistaan osavaltion tai liittovaltion oikeudessa Los Angeles Countyssa, Kaliforniassa. Jos oikeus päättää, että jotakin tämän sopimuksen osaa ei voi panna täytäntöön, muu osa sopimuksesta jää silti voimaan. Tämä sopimus on Sivustoa tai muita Tuotteita koskeva, sinun ja meidän välinen Sopimus kokonaisuudessaan, ja tämä Sopimus korvaa kaikki mahdolliset aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset välillämme. Et voi siirtää tämän Sopimuksen alaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kenellekään ilman meiltä saatua kirjallista lupaa. Vaikka me emme aina voisi noudattaa jotakin tämän Sopimuksen kohtaa, se ei vaikuta oikeuteemme noudattaa kyseistä kohtaa tulevaisuudessa. Tämän Sopimuksen otsikot ovat tiedottavia eikä niitä katsota varsinaisesti Sopimuksen noudatettaviksi osiksi.

 

Muutettu viimeksi 29.7.2003.

© 2003. Herbalife International of America. Kaikki oikeudet pidätetään.