Voivatko Herbalife Nutrition -tuotteet aiheuttaa maksavaurioita?

Herbalife Nutritionin tuotteiden ja tuoteselosteiden vastaavuustestit

Ei, Herbalife Nutritionin tuotteet eivät aiheuta maksavaurioita. Joka päivä miljoonat ihmiset käyttävät Herbalife Nutrition -tuotteita turvallisesti Tuotteistamme ei ole koskaan löydetty mitään maksatoksisia aineita (eli maksalle haitallisia myrkyllisiä kemiallisia aineita), eikä koskaan ole voitu esittää mitään vakuuttavaa näyttöä tuotteiden tai niiden sisältämien ainesosien ja maksasairauksien välisistä yhteydestä.

Itse asiassa ei ole olemassa mitään näyttöä, joka tukisi väitteitä siitä, että Herbalife Nutrition -tuotteiden käytöllä olisi minkäänlaista yhteyttä maksavaurioihin tai maksatulehdukseen entuudestaan terveillä henkilöillä.   

Kaikki ainesosamme ovat peräisin luonnollisista lähteistä. Pellosta pöytään -ohjelmamme varmistaa, että kaikki Herbalife Nutritionin käyttämät ainesosat käyvät läpi perusteellisen, tieteelliseen tutkimukseen perustuvan seulontaprosessin. Kaikki tuotteissamme käytetyt ainesosat toimivat yhdessä tasapainoisen ruokavalion ja terveellisten ja aktiivisten elämäntapojen kanssa ja tukevat kehon normaalia toimintaa. Innovaatio- ja tuotantolaitoksemme ovat saaneet ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusstandardin sertifioinnin, jonka on myöntänyt NSF-ISR.  

Onko Herbalife Nutrition -tuotteita ja terveysongelmia koskevissa väitteissä mitään perää?

Vuodesta 2005 lähtien 27 hallitusta eri puolilla maailmaa on tutkinut väitteitä, joiden mukaan Herbalife Nutrition -tuotteet ovat saattaneet aiheuttaa maksavaurioita. Näiden tutkimusten jälkeen tehtiin päätös, jonka mukaan Herbalife Nutrition -tuotteita koskevat sääntelytoimet eivät ole perusteltuja, koska ei ole olemassa näyttöä tuotteiden ja raportoitujen maksavauriotapausten välisestä yhteydestä.

Asiantuntijatiimimme tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja lääkäreiden kanssa ja tarjoaa pääsyn tuotetietoihin, jotka sisältävät tuotteiden valmistuskaavat ja ainesosat. Se myös  jakaa ennakoivasti riippumattomista testeistä saadut tulokset koskien tuotteiden puhtautta ja eheyttä.

Lisäksi olemme toimittaneet tieteellisten asiantuntijoidemme sekä arvostettujen riippumattomien asiantuntijoiden laatimia vastineita, joista useita on useaan otteeseen julkaistu arvostetuissa vertaisarvioiduissa lehdissä.

 

Lähde: https://www.herbalife.co.uk/faq/can-herbalife-products-cause-liver-damage/